Goedkeuring van het ecologisch uitvoeringsplan aan de Secr. Holscherlaan 63, Appingedam op grond van de Generieke Ontheffing NCG 2021

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Appingedam
  2. prb-2024-5673
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2024

 

Omschrijving:

De provincie Groningen heeft aan de Nationaal Coördinator Groningen een generieke ontheffing verleend op grond van de Wet natuurbescherming. Deze wet is op 1 januari 2024 vervangen door de Omgevingswet. Uit artikel 2.6 lid 1 van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet volgt dat de verleende generieke ontheffing geldt als een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna activiteit zoals bedoeld in artikel 5.1 lid 2 onder g van de Omgevingswet. Het dossiernummer is K66038.Met dit besluit wordt in overeenstemming met de verleende omgevingsvergunning goedkeuring gegeven aan de Nationaal Coördinator Groningen om conform het ecologisch uitvoeringsplan werkzaamheden uit te voeren op de locatie Secr. Holscherlaan 63 te Appingedam, alsmede het opzettelijk verstoren en het wegnemen van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis (kolonie), huismus en gierzwaluw vanwege deze bouwwerkzaamheden.Meer informatie over de ontheffingHet besluit en de documenten die daarbij horen, kunt u tot en met 29-05-2024 digitaal inzien. Lukt het niet of wilt u de documenten graag op papier bekijken? Neem dan contact op met de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen, telefoonnummer 050 - 3164911.Bent u het niet eens met de ontheffing?Als u het niet eens bent met deze ontheffing, dan kunt u tot en met 29-05-2024 een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken, staat op provinciegroningen.nl/bezwaarmaken.nl.Dat u bezwaar maakt, heeft geen directe gevolgen voor de verleende ontheffing. De activiteiten waarvoor de ontheffing is verleend, mogen worden uitgevoerd ondanks uw bezwaar. Wilt u de uitkomst van uw bezwaarprocedure niet afwachten vanwege een spoedeisende situatie? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland verzoeken om een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld schorsing van het besluit. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u vinden op rechtspraak.nl/voorlopigevoorziening. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u (griffierecht) betalen.Heeft u vragen?Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen via 050 – 3164911 of een e-mail sturen naar natuurvergunningen@provinciegroningen.nl. Vermeld daarbij het dossiernummer K66038.Waarom publiceert de provincie Groningen dit bericht?Het kan zijn dat besluiten van de provincie Groningen zoals vergunningen, bouwplannen en regelgeving van invloed zijn op uw leefomgeving. Door het publiceren van dit bericht laten wij u weten welk besluit wij hebben genomen of van plan zijn te nemen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitbergenopzoom.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen