Verkeersbesluit nieuwe aansluitingen op de Dijkhuizenweg te Appingedam in de gemeente Eemsdelta

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsdelta. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Appingedam
  2. gmb-2024-181787
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Kenmerk: Z/24/412375BevoegdheidOp grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij Algemeen mandaatbesluit Eemsdelta 2021 en het Ondermandaatbesluit Eemsdelta 2021, beiden van 5 januari 2021, van het college van burgemeester en wethouders, is de teammanager Beleid, Realisatie en Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk een weg die in beheer is bij de gemeente Eemsdelta.AanleidingIn het kader van de versterkingsopgave wordt plaats gemaakt voor nieuwe woningen. Dit gebied zal worden ontsloten door twee nieuw aan te leggen erf toegangswegen binnen de bebouwde kom. Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 hier een verkeersbesluit ten grondlast dient te liggenOverwegingen ten aanzien van het besluitOverwegende dat•Deze woningen bereikbaar zijn middels twee nieuwe aansluitingen op de Dijkhuizenweg;•De Dijkhuizenweg een 50km/h weg is;•De situatie overgaat van 50km/h naar een 30-zone gaat;•De nieuwe ontsluitingen erftoegangswegen zijn;•De nieuwe aansluitingen toegankelijk zijn middels een uitritconstructie;•De nieuwe aansluitingen met elkaar verbonden zijn;•De inrichting voldoet aan de richtlijnen van het ASVV; •Op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.MotiveringUit oogpunt van•het verzekeren van de veiligheid op de weg;•het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;•het beschermen van weggebruikers en passagiers;•het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;•het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;OverlegConform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er op 12 december 2023 overleg geweest met de gemandateerde verkeersadviseur van de korpschef van politie Noord Nederland, bureau Ommelanden-Noord. De politie heeft in haar advies met kenmerk positief geadviseerd. Het advies van de politie is vastgelegd in document met kenmerk 2024094795.BESLUITHet college van burgemeester en wethouders van Eemsdelta besluit:1.De nieuwe situatie zo te plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;2.In de heringerichte situatie de verkeersborden te plaatsen, volgens bijgevoegde situatietekening tekeningnummer D01-11106213.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitbergenopzoom.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen