Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij de woning in de Wijkstraat te Appingedam in de gemeente Eemsdelta

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsdelta. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Appingedam
  2. gmb-2024-181781
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Kenmerk: Z/24/001293InleidingOnlangs is een verzoek ingediend om in de nabijheid van de woning een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren.BevoegdheidOp grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij Algemeen mandaatbesluit Eemsdelta 2021 en het Ondermandaatbesluit Eemsdelta 2021, beiden van 5 januari 2021, van het college van burgemeester en wethouders, is de teammanager Beleid, Realisatie en Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk een weg die in beheer is bij de gemeente Eemsdelta.Overwegingen ten aanzien van het besluitKrachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Aanvrager heeft zodanige beperkingen dat deze recht heeft op en in het bezit is van een Europese gehandicaptenparkeerkaart.Uit parkeeronderzoek is gebleken dat er binnen de door aanvrager maximaal te overbruggen loopafstand, in de regel geen vrije parkeergelegenheid beschikbaar is.Aanvrager beschikt niet over eigen parkeerruimte en is daarom aangewezen op een openbare parkeergelegenheid.OverlegConform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de gemandateerde verkeersadviseur van de korpschef van politie Noord Nederland, bureau Ommelanden-Noord.Met het verkeersbesluit wordt beoogd:- Het waarborgen van de vrijheid van het verkeer. - De maatregel garandeert de bereikbaarheid. - Parkeervoorzieningen voor gehandicapten verbeteren de bereikbaarheid van minder valide en invalide verkeersdeelnemersHet is dan ook gewenst om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen.BESLUITOp grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen aan de Wijkstraat te Appingedam, door het plaatsen van een verkeersbord model E6 (RVV 1990) voorzien van een onderbord OB309 met daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij aanvrager, overeenkomstig bij dit besluit behorende situatietekening. En het parkeervak aan te brengen met duidelijke belijning conform de aanbevelingen van het ASVV 2021.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitbergenopzoom.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen