9 augustus 2023 Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Alberdaweg 66 en 66b, 9901TA Appingedam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsdelta. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Appingedam
  2. 44392dfb25fe6e25bd7d760861b4f616
  • Onderwerp: bouwvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor het versterken en verbouwen van het rijksmonumentale Schathuis en kinderboerderij (Landgoed Ekenstein) op de locatie Alberdaweg 66 en 66b te Appingedam. Inzage De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 mei 2024 gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Eemsdelta. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via eemsdelta.nl of telefonisch via 14 0596. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0596.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitbergenopzoom.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen